Sådan ser du, om din mus har smerter

Det kan være ganske svært at se om ens kanin eller gnaver har smerter. Byttedyr har gennem udviklingen lært, ikke at vise tegn på smerte. Dyr, der viser tegn på smerte, er nemlig ofte dem, der bliver rovdyrenes næste byttedyr. For at sikre en god velfærd for ens kæledyr, er det imidlertid vigtigt at kunne se, om ens dyr har smerter. Dr. Jeffrey Mogil har sammen med kollegaer fra McGill Universitetet i Canada vist, at man ved at se på dyrenes ansigtsudtryk kan vurdere, om de har smerter. NC 3Rs og Newcastle University har udgivet en A3 plakat over smerte hos mus, rotter og kaniner. Plakaten kan hentes her

Læs mere om hvad 3R står

Øjnene hos mus med smerter

Når musen har smerter, lukkes øjenlåget helt eller delvist. Musklerne omkring øjet trækker sig sammen og øjet knibes sammen. Øjet kan være helt eller delvist lukket og der kan opstå rynker omkring øjet. Hvis ikke øjet er lukket, fordi musen sover, er et øje, der er mere end halvt lukket ensbetydende med at musen har smerter.

Snuden hos mus med smerter

Ved smerte trækkes huden og musklerne sig sammen omkring snuden, så der opstår en bule over næsebroen. Der kan samtidig opstå rynker langs snuden. Trekanten, fra de to øjne til snuden vil synes bredere. Man skal være opmærksom på, at snuden også kan synes bredere, når musen undersøger sine omgivelser og snuser.

 

Kinderne hos mus med smerter

Kindmusklerne trækker sig sammen og får kinderne til at bule ud, når musen har smerter. Afstanden fra øjnene til knurhårene kan synes kortere i forhold til, når musen ikke har smerter.

Øreposition hos mus med smerter

En mus, der ikke har smerter vil normalt have ørerne vinkelret på hovedet og rettet fremad. Når den har smerter, kan den trække ørerne bagud eller lægge dem fladt ned langs hovedet og væk fra ansigtet. Derved synes afstanden mellem ørerne at være større end, når den ikke har smerter.

Knurhår hos mus med smerter

Knurhårene vender enten bagud langs kinderne eller stritter fremad. De kan klumpe sig sammen og miste deres naturlige nedadvendte kurve. Billedet viser ingen smerte i den venstre kolonne, moderat smerte i anden kolonne og markant smerte i højre kolonne.