Pasningsvejledning for kaniner

Kanin i transportkases

En rapport fra Det Dyreetiske år viste for år tilbage, at en af de væsentligste årsager til dårlig velfærd hos vores kæledyr er manglende viden om deres pasning. Derfor indførte den daværende regering et krav om udlevering af pasningsvejledninger ved salg af kæledyr. I denne pasningsvejledning for kaniner, har vi samlet vores gode råd om pasning af kaniner.

Vilde kaniner vejer typisk mellem 1 – 2,5 kg. Kælekaniner er avlet til at kunne veje fra under 1 kg. op mod 10 kg. De fleste kælekaniner vejer dog mellem 1-2,5 kg. Kaniner lever typisk 8-10 år. Nogle lever længere.

Læs også: Hvor gammel er din kanin eller gnaver i menneskeår

Vildtkaniner stammer oprindeligt fra den Iberiske Halvø, nutidens Spanien og Portugal. De er gode til at tilpasse sig nye område og findes i dag over det meste af jorden. De lever af græs og friske planteskud. De graver huler i jorden, hvor de søger ly, hvis de bliver bange. Det er også her de får deres unger.

Kolonidyr

I naturen lever kaniner typisk i grupper på 5-15 kaniner. Disse grupper kaldes kolonier. I kolonierne har hver kanin sin hule og sit område. Dyr, der lever i kolonier, er mere uafhængige af hinanden end dyr, der lever i flokke. Livet i kolonien hjælper dog kaninerne med at føle sig trygge, fordi de kan advare hinanden mod mulige fare. Som kolonidyr har kaniner imidlertid også brug for at kunne komme væk fra andre kaniner samtidig med, at de har gavn og glæde af at være i nærheden af andre kaniner. I kolonien opstår der hierarkier, hvor nogle kaniner dominerer andre kaniner. I naturen kan de mindst dominerende kaniner let komme væk fra de mere dominerende kaniner. Dermed opstår der færre skader p.gr. slåskampe og bid fra de dominerende kaniner end hvis de bor tæt sammen i fangenskab.

Byttedyr

I naturen er kaniner byttedyr, der bliver spist af mange forskellige rovdyr. De kan således både blive taget af pattedyr på jorden eller af rovfugle i luften. De er derfor opmærksom på farer, der både kan komme fra luften og fra jorden. Hurtige bevægelser, særlige lyde og lugte er således noget, der kan skræmme kaniner og får dem til at flygte, ligge fladt for ikke at blive opdaget eller at kæmpe og bide.

Deres kost

Kaniner er herbovoirer eller planteædere, der primært lever af friske eller tørre græsser, urter, kviste og grene. En kost, der ofte er nærringsfattig. Den kost er kaninens fordøjelsessystem indrettet efter. For at udnytte den nærringsfattige kost spiser kaniner faktisk deres egen afføring for lige at hive lidt ekstra næring ud af det. Kaninernes naturlige kost er fiberrig og skal tygges grundigt. Det slider på tænderne, derfor vokser kaniners tænder livet igennem.

Som kæledyr

Indekanin fri kaninKaniner egner sig fortrinligt som kæledyr. Forskning viser faktisk, at kælekaniners hjerner har gennemgået en ændring fra deres vilde artsfæller, så de er mindre bange for mennesker. Når det er sagt ligger angsten for at blive ædt stadig dybt i dem.  Det skal man som ejer være opmærksom på. Tænk i at undlade at gøre ting, der kan skræmme dem. Tamme kaniner, der bliver bange, reagerer som vilde kaniner. De vil som regel løbe væk, ligge fladt eller i sidste ende bide eller skrige, hvis de er rigtig bange. Det er derfor vigtigt, at man er tålmodig med ens kanin og undlader at jagte rundt efter den, og er opmærksom på om kaninen bliver bange for bestemte lyde, lugte og/eller bevægelser.

Kaniner er på den anden side også nysgerrige dyr, der gerne undersøger nye ting. Ofte vil de i starten gå hen mod det nye, mens de løfter hovedet op og ned. Gør de det, har de det godt. Hvis man ønsker en tam og glad kanin, er det en god ide at fremmer dens nysgerrighed. På den måde får man en tillidsfuld, tam og glad kanin. Måske bliver man ovenikøbet belønnet ved at se en kanin, der springer højt i luften, drejer rundt og laver bukkespring, hvis den har tilstrækkeligt med plads. Det er en glad kanin.

Deres bolig

Kaniner har brug for plads og at kunne bevæge sig. Plads gør det imidlertid ikke alene, dens bolig skal også være indrettet, så den har noget af beskæftige sig med. Tænk på, at vi nok også vil sætte større pris på en mindre, hyggeligt indrettet lejlighed end en kæmpe tom lejlighed, uden noget vi kan foretage os i den.

Inde eller ude

Kaniner kan på vores breddegrader holdes inde og ude året rundt. En temperatur på omkring 15-20 grader er optimal. En rask kanin kan tåle frostgrader, hvis den har en bolig, hvor der er læ for regn og blæst. Bor kaninen ude, skal man gerne sætte den op i foder. Den har nemlig brug for ekstra energi for at producere varme til at holde kropstemperaturen, når det er koldt.

Kaniner har faktisk sværere ved at klare meget høje temperaturer end lave. Sniger temperaturen sig op over 25 grader har kaninen det varmt. Når det er varmt, vil man ofte se kaninen ligge helt udstrakt for at komme af med varmen. Vær opmærksom på, at den ikke opholder sig i direkte sol og har mulighed for at søge i skygge. Giv den gerne jord den kan grave sig ned i og køle sig i og læg evt. en frossen vandflaske eller fryseelement i dens nærhed.

Den optimale bolig er et aflukket område, hvor kaninen har et roligt område, hvor den kan føle sig tryg. Det er dog også vigtigt, at den har så stort et område, at den kan bevæge sig rundt. Et område, hvor den også har noget at beskæftige sig med.

Udekaninen

Har man mulighed for det, er det en god ide med et stort, aflukket område på omkring 2x2m, hvor man kan gå ind os sidde hos kaninen. Området skal være sikret mod rovdyr og mod at kaninen kan komme ud. En hesteboks, et legehus eller en voliere vil være optimal.

Et bur kan også gøre det og i så fald gerne minimum 120 x 60 cm. Hellere bredt end dybt, fordi det kan være svært at nå kaninen i et dybt bur. Bor kaninen i et bur, anbefaler vi, at den har mulighed for jævnligt at komme i løbegård, en hesteboks, et værelse eller bliver luftet i snor for at kunne bevæge sig. Det er også vigtigt, at man er særligt opmærksom på, at den har noget at foretage sig i sit bur.

Læs også: 3 ting du bør vide om kaniners løbegård

Hvis man vælger at købe et bur til ens kanin, skal man være opmærksom på, at der ikke er for mange kringelkroge i buret. Det kan gøre det svært at få nå kaninen. Man skal ligeledes være opmærksom på burets kvalitet. Er træet for tyndt og blødt, kan kaninen hurtigt gnave sig ud. Er hængslerne for tynde, falder lågen hurtigt af og er trådnettet for tyndt, går det hurtigt i stykker og kaninen kan komme ud og/eller hunde og ræve kan komme ind i buret.

Indekaninen

Indekaninen kan bo frit i huset som hunde og katte gør. De er af naturen renlige.  Det kan dog kræve nogen tilvænning for den at bruge et toilet/kattebakke. Samtidig er kaniner glade for at bide i ting, så hjemmet bør sikres mod, at kaninen gnaver i ledninger og des lige. Bor kaninen frit i ens hus bør den have sig eget, rolige område i huset, af mange kaldt en base. Her får den sin mad, har en kasse, den kan gemme sig i og hvor den har sin toiletbakke.

Kaninen kan også holdes i et bur. Da gerne min. 120×60 cm og med mulighed for at komme ud og bevæge sig.

Plads gør det ikke alene

Der er i debatten om hold af kaniner megen fokus på, at kaniner skal have plads, men plads gør det, som nævnt, ikke alene. Et stort område uden noget af foretage sig i er på mange måder værre end mindre plads, men med massere ting, kaninen kan beskæftige sig med.

Læs også: Giv kaninen plads og mulighed for at bevæge sig

Derfor: man har ikke sikret sig optimale vilkår for sin kanin alene ved at give den meget plads, og har man ikke meget plads, kan man give kaninen bedre vilkår ved at give det noget af beskæftige sig med.

Kaniner har brug for de 3 G’er: Noget at grave, gnave og gemme sig i. I naturen graver kaniner gange som bolig. Nogle kaniner graver mere end andre, men mange kaniner vil sætte pris på muligheden for at grave. De har også brug for noget at gnave i. Giv den gerne grene, træ og pinde at sætte tænderne i. De fleste kaniner elsker huler, kasser og rør, men de sætter også pris på et højt sted at sidde. Man vil derfor ofte snarer se kaninen oven på kassen end inden i den. Kaniner sover ikke i lange perioder som eks. hamstere og vil ofte døse i det åbne. Man vil derfor sjældent se kaninen lægge sig ind i sin kasse for længere tid ad gangen, men det er trygt for en kanin, at have som tilflugtssted.

Læs også: Rør, rør, rør mange dyr elsker rør

Sammen med andre eller alene

Der er en del diskussion omkring, hvorvidt kaniner skal være sammen med andre kaniner eller alene. Tendensen går i retningen af, at de bør have selskab af artsfæller. Vi lægger os lidt i mellem. For som nogle på de sociale medier vil skrive om deres parforhold: ”det er kompliceret”. På den ene side har kaniner rigtig meget gavn af at være sammen med andre kaniner. Det kan gøre dem mere trygge, fordi de sammen kan være opmærksom på fjender. Der er forskning, der viser, at kaniner sammen tilbringer omkring 20% af deres tid i nærheden af hinanden, hvor de også nusser og slikker hinanden. Når det er koldt, hjælper kaninerne ligeledes hinanden med at holde varmen, ved at ligge tæt op ad hinanden. På den anden side kan de skade hinanden rigtig meget, hvis de ikke kan egnes, fordi de ikke som i naturen kan komme væk fra hinanden, hvis de har for lidt plads. Kan de ikke enes, er det værre for dem at være sammen end alene.

Vores bedste råd er derfor, at vælger man at have flere kaniner sammen, skal de fysiske rammer i deres bolig være til stede (dvs plads og mulighed for at komme ud af syne for hinanden). Det vil være en fordel at neutralisere begge kaniner. Hvis de ikke trives sammen, skal man være indstillet på skille dem ad for kortere eller længere tid.

Neutralisering

Der er forskellige holdninger til at neutralisere ens kæledyr. Vi anbefaler ikke at neutralisere kaninerne, med mindre, der er en god grund til at gøre det. Ved at neutralisere vores kæledyr, tager man noget fra dem, ikke bare fysisk, men man ændrer også på deres personlighed. Der er desuden en risiko for, at kaninen dør under operationen. Der er imidlertid også gode grunde til at gøre få den neutraliseret. Det kan være en nødvendighed, hvis de skal gå sammen med andre kaniner, specielt hannerne. Man kan få en roligere kanin ved at lade den neutralisere. Hankaniner vil desuden ofte strinte mindre end hankaniner, der ikke er neutraliseret. En neutralisering kan også mindske nogle hanners seksuelle frustrationer, der giver sig udslag i, at de hopper rastløse rundt i deres bolig.

Neutralisering af hunkaniner er et noget større operationelt indgreb end kastration af hannerne og derfor også noget dyrere. Neutralisering af hunnerne kan mindske aggressive og burterritoriale adfærd hos hunnerne, hvis det opleves som et problem. Det kan også gøre det lettere for dem at være sammen med andre kaniner både hanner og hunner. Samtidig kan neutralisering også mindske risikoen for livmorkræft hos hunnerne.

Vælger man at lade sin kanin neutralisere skal man være opmærksom på, hvad og hvor meget man giver dem at spise, da neutraliserede kaniner kan have en tendens til overvægt.

Læs også: Skal du kastrere din hankanin?

Fodring

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad kaniner skal have at spise, og at du fodrer rigtigt. Forkert fodring er nemlig en af de væsentligste årsager til helbredsmæssige problemer hos kaniner. I dag er mange kælekaniner overvægtige p.gr. forkert fodring, de kan også få diarre og forstoppelse samt tandproblemer, hvis de fodres forkert.

Læs også: Tandproblemer hos kaniner

Den vigtigste del af kaninens foder bør bestå af god kvalitets hø og grønt suppleret med kaninpiller. Mange såkaldte ukrudtsplanter og krydderurter er gode for kaninerne. Mælkebøtter, skvalderkål, kløver, vejbred og hønsetarm er alle velegnet som kaninføde. Man kan også give dem frugt og grønt, men hold igen med for meget frugt, da det har et højt sukkerindhold. Det er vigtigt, med en langsom tilvænning, når man giver kaninen frisk grønt, for meget og for pludseligt kan give diarre.

Læs også: Sådan fodrer du, når det er koldt udenfor

Kaninpiller

Kaniner spiser pillerI naturen lever kaniner glimrende uden at spise kaninpiller. De kan derfor sagtens klare sig uden. I naturen får de imidlertid også ofte en mere varieret kost, hvor de har valget mellem forskellige planter. Når man alligevel vælger at give dem piller i fangenskab, skyldes det ikke mindst, at man så er sikker på, at de får alle de næringsstoffer, mineraler og vitaminer, de har brug for.

Der findes mange forskellige kaninpiller og müsliblandinger på markedet. En del af dem er af dårlig kvalitet og giver ikke kaninen, den næring de skal have, og/eller de giver overvægtige kaniner med dårlige tænder. Husk selv om piller ser ens ud, er indholdet af de forskellige mærker det ikke nødvendigvis, ja faktisk sjældent. Man skal derfor altid læse, hvad pillerne indeholder.

Det er vigtigt, at pillerne har et højt fiberindhold. Der skal altså være et højt indhold af græs og grønt. Derfor bør græs, lucerne og/eller grønt stå som den øverste ingrediens i oversigten over foderindholdet. Fordi indholdet er opremset efter mængde, står det, der er mest af i pillerne øverst. Foderet skal også indeholde de rette vitaminer og mineraler. Vær særlig opmærksom på Vitamin B12 og E vitamin, der ofte ikke fremgår af indholdsoversigten på mange piller og som er vigtige for kaninernes ernæring.

Vores foderpiller

FCUNI-Carrot-Herbs-Deluxeor at sikre et godt kvalitetsfoder, har vi valgt at producere vores egene foderpiller. Vores piller er større end mange andre piller på markedet. Det skyldes dels at kaninerne ofte foretrækker de større piller, dels at ingredienserne i pillerne kan være større, hvilket giver et bedre slid på tænderne. Pillerne har også et højt indhold at grønt. Tilsatte gulerødder, urter og æbler sikre desuden en god duft og smagsoplevelse for kaninerne. CUNI Carrot-Herbs Deluxe indeholder gulerødder og urter, mens CUNI Apple Premium indeholder æbler.

Giv dem ikke

Vælg müsligblandingerne fra som grundfoder og giv det kun som snack, til kaniner, der skal tage på i vægt eller til udekaniner i frostvejr, der gerne må have lidt mere på sidebenene. De fleste blandinger feder nemlig.

Vælg også blandinger med hele korn fra. Det er ofte et billigt foder, der findes i supermarkeder. Hele korn gør foderet billigt, men de hele korn har en begrænset næringsværdi for kaninen og ryger ofte direkte igennem tarmsystemet og ud i den anden ende. Altså penge ud ad vinduet. Der må gerne være malet korn i foderpiller, da det er med til at klistre ingredienserne i pillerne sammen, så de ikke smuldre: Korn skal bare ikke stå som øverste ingrediens i ingrediensoversigten.

Hvor meget skal kaninerne have

Man kan mange steder læse anbefalinger af, hvor stor en mængde piller kaninerne skal have. Men mængden afhænger af kaninen, dens omgivelser og indholdet i de enkelte piller. Ganske vist ser pillerne ens ud, men hvis man anbefaler at kaninen skal have 30g eller lignende om dagen, svarer til at sammenligne 30g bøf med 30 g. kartofler. Man bliver nødt til at læse anbefalingen på pakningen, hvad der anbefales eller selv beregne mængden.

Vær særlig opmærksom på neutraliserede kaniner, der kan have en tendens til overvægt. Du skal dog under alle omstændigheder også holde øje med, om den tager på eller taber sig. Du kan evt. veje den med jævne mellemrum eller ring til også og kom forbi og få den tjekket.

Det ekstra

Tørrede urter, blomster, frugt og grønt

Det er godt for kaninen ikke hele tiden at få samme smagsoplevelser. De har godt af at få forskellige smags- og duftoplevelser. Ud over det friske foder, kan man supplere med tørrede urter, blomster, frugter og grøntsager. Bland det i foderet, giv det i en snack skål eller gem det forskellige steder, så kaninen skal lede efter det. Tørrede urter og blomster, kan de spise i rå mængder. De indeholder mange gode mineraler og vitaminer. Tørrede Grøntsager og frugter indeholder betydelig mere sødestoffer end frisk og skal gives i mindre mængder.

Læs også: Hjælp til køb af godbider til dit kæledyr

 

Brikks

Man kan også give kaninen brikks, der kan hænge eller ligge i buret. De kan enten være lavet af presset halm. Halmbrikks har ikke nogen næringsværdi, men hjælper kaninen med at holde tænderne korte og i god stand og holder kaninen beskæftiget med at gnav e. Man kan også vælge brikks med græs og lucerne med/eller uden urter. Disse kan udgøre en del af kaninens kostplan.

Salt-, kalk- og mineralsten

Tidligere gav man ofte kaniner salt-, kalk- og/eller mineralsten. Det anbefaler vi ikke, at man gør. Kaninen skal gerne have et godt kvalitetsfoder, der giver dem alle de mineraler og vitaminer, de har brug for. Salt-, kalk- og mineralsten kan i bedste fald være harmløse, i værste fald være decideret skadelige og give forgiftninger.

Den rigtige foderskål og drikkeflaske

Det er ikke ligegyldigt, hvilken foderskål, man køber til sin kanin. Kaniner kan nemlig godt finde på at smide rundt med deres foderskål eller at gnave i den. Det er derfor vigtigt, at den sidder fast og ikke er lavet af for blødt materiale.

Drikkeflasker og skåle til vand

Kaniner skal have adgang til vand, dette kan de få i en skål eller fra en drikkeflaske. Vi anbefaler, drikkeflasker med en lille skål for neden, fordi undersøgelser har vist at dyr drikker mere vand, hvis de kan drikke fra åbent vandspejl frem for en ventil eller et rør. Det svarer nemlig til at drikke af et sugerør. Samtidig er der en tendens til at ventilerne eller kugler i rørene sætter sig fast og stoppe for vandet. Ventilerne kan også blive utætte, så vandet drypper ud af flasken.

Læs også: Sådan rengør du drikkeflasken

Foderopbevaring

Det er også vigtigt at opbevare foderet rigtigt, for at sikre en god holdbarhed. Hvis foderet ikke bliver opbevaret korrekt, kan man risikere, at andre dyr spiser det, at det mugner eller at det mister næringsværdien og at indholdet at vitaminer svækkes. Sørg derfor at opbevare foderet mørkt, tørt og således at uvedkommende dyr ikke kan komme til det.

Strøelse

Kaniner kan ikke bare bo i en tom bolig. Der skal være en eller anden form for bundstrøelse. Ofte består den af en sugende bundstrøelse og halm. Halm er ikke en nødvendighed, men vi har tradition for det i Danmark, og kaninerne sætter ofte pris på at gennem sig i, flytte rundt på det og at gnave i det. Halm hjælper desuden udekaninen med at holde varmen i koldt vejr. Når man giver kaninen frisk halm, vil man ofte sen en ekstra aktiv kanin, der roder rundt i det. Bundstrøelsen bør være sugende. Den kan fordeles hele bunden af kaninens bolig eller alene i toilethjørnet.

Indekaniner, der bevæger sig rundt i hele huset, har i mindre grad brug for strøelse af beskæftige sig med og kan i princippet nøjes med en toiletpakke. Vi vil dog anbefale, at de har et sted med halm, da det er et mere naturligt underlag for kaninerne end tæpper og træbelægning, der ellers ofte er i ens bolig.

Mugning

Kaninens bolig skal naturligvis holdes ren. Hvor ofte man gør det, er en smagssag og et spørgsmål om sundhed og velfærd for kaninen. Det er afgørende, at kaninen har et rent og tørt område, hvor den kan være i buret. Eller sagt på en anden måde, det meste af buret bør være rent og tørt. Nogle vælger at rengøre toilethjørnet hver dag, andre at dække det beskidte lag med frisk strøelse og så muge efter en måned eller to. Den løsning vælges oftest om vinteren, hvor det beskidte halm under det rene udgør en slags isolerende lag, der sikre mod kulde.

Mugning er vigtig at hygiejniske årsager. Afføringen indeholder ammoniak, der kan skade kaninens luftveje specielt i lukkede træbure. I åbne trådbure indendørs eller i en lade, er det problem ikke så udtalt. Afføring og specielt urin kan også skade kaninernes poter, så pelsen svides af og der opstår bare pletter og/eller sår på kaninens hæle. Særligt hvis de ofte befinder sig i toilethjørnet.  Et beskidt toilethjørne kan give flere fluer og maddiker fra spyfluer. Hvis en kanin har fordøjelsesproblemer, lang pels eller overvægt er der særlig risiko for at afføring klistrer sig fast i bagdelen på den. Denne afføring tiltrækker spyfluer, der lægger æg i afføringen. Det giver en god temperatur og næring til larverne, når de udklægges. Det er imidlertid ikke alene afføringen larverne fortærer. De kan også gnave sig ind i huden på kaninen og spise den levende. Så der er ganske mange gode grunde til at holde kaninens bur rent og pænt, ikke mindst om sommeren, når det er varmt.

Vi muger almindeligvis en gang om ugen og/eller når der er behov eks. ved flere kaniner sammen, hos hunner med unger og hos kaniner, der er særlig slemme til at svine.

Indkøbsliste – Dette bør du anskaffe dig til din kanin

Her kan du se forslag til foder og tilbehør, du skal anskaffe dig til din kanin

  • Bur
  • Høhæk
  • Foderskål
  • Drikkeflaske
  • Kasser og rør
  • Halm
  • Strøelse
  • Foder

God velfærd

Det er vigtigt, hele tiden at være opmærksom på, at dyrene har det godt. Det kan du gøre ved at sikre at den er sund, rask og får en god kost. Den skal have et trykt og sikkert sted af være og den skal have mulighed for at udføre den adfærd, der er naturlig for kaniner. Det er vigtigt at skåne den for ubehagelige oplevelser og følelser eks. hvis du skræmmer den med din adfærd, at den er sammen med kaniner, der stresser den eller at der er rovdyr i dens nærhed som den kan lugte og se og som skræmmer den eks. hunde og ræve.

Du kan imidlertid også give den positive oplevelser og stimulere dens hjerne ved at give den nye oplevelser og opgaver den skal løse. Eks. ved at lave agilitybaner, kaninhop eller, give den nye ting, den kan undersøge og mad og godbidder den skal lede efter. På den måde gør du dit til at den går et godt liv hos dig.

Denne pasningsvejledning for kaniner er udarbejdet i 2021 af Maria Gullestrup, master i vurdering af dyrevelfærd.