Om os

Værdier

  • Nytænkning
  • Faglig fundering
  • Eksklusivt design
  • Kvalitet
  • Gennemskuelighed

 

Idégrundlag

Vi vil sikre familie- og hobbydyr optimale livsbetingelser gennem udbredelse af forskningsbaseret viden om dyrenes behov samt sælge foder, tilbehør og services, der understøtter dette.