Marsvinets mange navne

Har du nogensinde undret dig over, hvordan marsvin er kommet til at hedde netop det et ”mar-svin”? Det er der faktisk forskellige forklaringer på:

Marsvin stammer oprindelig fra Sydamerika. I 1600tallet var der nogle hollandske købmænd, der tog marsvin med til Europa, hvor de solgte dem som kæledyr til rige mennesker.

Det var hollandske søfolk der i 1600tallet første gang tog marsvin til Europa fra Sydamerika.

Meerzwijn

På hollandsk kaldes et marsvin for ”meerzwijn” altså direkte oversat et ”marsvin”. Navnet forklares med, at et marsvin vel godt med lidt god vilje kan ligne et lille svin. Den har et stort hoved, kort hals og ben og roder gerne i jorden. Deres skrig kan også minde om en pattegris skrig. ”Mar” betyder hav og henviser til at det lille svin oprindelig kom over havet fra Sydamerika. Også på russisk indgår hav og svin i marsvinets navn, idet den her kaldes ”morskaya svinka”.

Guinea pig

På engelsk hedder et marsvin ”guinea pig” og det navn er der flere forklaringer på. En forklaring går på at ”guinea” henviser til den gamle engelske mønt ”guinea” som skulle svare til prisen på et marsvin. En anden at man tidligere i England ofte kaldte ting, man anså for fremmet for ”guinea” sammen med noget kendt. I dette tilfælde altså en gris. Den tredje forklaring går på at ”guinea” henviser til et geografisk område, hvorfra marsvinet skulle stamme, nemlig enten Ny Guinea i Asien eller Guyana i Sydamerika.

Cochon d’inde

På fransk kaldes et marsvin ”cochon d’inde” direkte oversat til ”et svin fra Indien” og på italiensk porcellino da Indie ”lille gris fra Indien”. Det indiske islæt kan dels referere til, at man tidligere troede af Amerika, faktisk var Indien eller at skibene, der bragte marsvinene til Europa, gjorde turen fra Sydamerika, over Stillehavet og Indien før de nåede Europa.

Conjillo de Indie

”Conjillo de indie” er det spanske navn for marsvin. Direkte oversat betyder det ”en lille indisk kanin”. Som den franske betegnelse en henvisning til det kontinent, man troede var Indien. Hvor franskmændene så mente, at det nye dyr mindede om en gris, mente spanierne, at den mindede om en lille kanin.

Cavia

På latin hedder et marsvin ”cavia” som også er den videnskabelige betegnelse for et marsvin. Det er en betegnelse, der afspejler at marsvin er en del af gnaverfamilien. I USA kalder man ofte et marsvin for ”cavy”. Man kan ligeledes ofte finde betegnelsen ”cavia” på marsvinfoder.

Navnet på et forsøgsdyr

Marsvinet har gennem tiderne ofte været anvendt som forsøgsdyr, hvilket har fået englænderne til at kalde et forsøgsdyr for ”guinea pig”, som svare til det vi herhjemme ville kalde en ”forsøgskanin”.

Marsvin en lille hval

Endelig er marsvin også navnet på en lille hval, der ofte findes i de danske farvande. Det synes dog ikke at være nogen sammenhæng i navnene på de to dyrearter.