Så er den her, den nye dyrevelfærdslov

Cirkuselefant

Den nye dyrevelfærdslov blev efter års forberedelse vedtaget d. 6. februar 2020. Loven erstatter den mere end 100 år gamle dyreværnslov. Det overordnede formål med loven har været at forenkle lovgivningen på dyreområdet. 11 love og 40 bekendtgørelser er blevet samlet til èn rammelov og 20 bekendtgørelser. Forenklingen betyder, at det bliver lettere at få […]

Læs mere

Spil musik for dit kæledyr

Spil musik for dit kæledyr

Stimulering af dyrenes sanser er en god måde at give dit kæledyr oplevelser og en god velfærd. Dyr er forskelligt indrettet og har deres sanser er forskelligt udviklet. Det er derfor vigtigt at vide noget om, hvordan dit kæledyr sanser og oplever verden. Vi mennesker er meget visuelle. Vores syn er vigtigt, og det vi […]

Læs mere

Ny dyrevelfærdslov

Ny dyreværnslov

Folketinget forventes om en uges tid at førstegangsbehandle den nye dyrevelfærdslov. Loven skal erstatte den gamle dyreværnslov. ”Formålet med lovforslaget er at gennemføre en forenkling af lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet og derved gøre lovgivningen mere overskuelig og brugervenlig i praksis. Samtidig muliggør en bredere anvendelse af bemyndigelser, at reglerne hurtigere kan tilpasses udviklingen på området, især […]

Læs mere