5 tegn på at din chinchilla mistrives

To chinchillaer

Det er vigtigt, at man som kæledyrsejere har sat sig godt ind i sine kæledyrs fysiske og adfærdsmæssige behov.  Det er imidlertid også vigtigt, at man er i stand til at se, om ens kæledyr mistrives. På den måde kan man ændre levevilkårene, hvis der er behov for det. Her er 5 tegn på at dine chinchillaer mistrives:

  • Gnaver i sine egene eller andre chinchillaers pels
  • Stereotyperer
  • Er apatisk og/eller gemmer sig
  • Har sår og skrammer
  • Ændrer vaner og adfærd

Gnave i egen eller andre chinchillaers pels

Hold grundigt øje med chinchillaens pels. Den skal være pæn, hel og ren. En ujævn pels eller pels i forskellig farve, hvor pelsen på nogle dele af kroppen er lysere og mere uensartet end andre steder, kan være tegn på pelsgnav. Skaderne på pelsen opstår, hvis chinchillaerne slikker og gnaver i deres egen eller andre chinchillaers pels.

Er pelsen ikke i orden, kan det være tegn på nuværende eller tidligere mistrivsel. Kig kritisk på størrelsen af chinchillaernes bolig og dens indretning og vær opmærksom på, om de har noget at foretage sig.

Stereotyperer

Man kan tale om stereotypi, hvis dyrene foretager samme ensformige/monotone adfærd gentagne gange uden at adfærden synes at have noget formål. Stereotyp adfærd kan vise sig på forskellig vis. Nogle dyr rokker frem og tilbage andre løber frem og tilbage i buret i et ensartet mønster, bide i tremmerne eller skraber i buret. Det er væsentligt at iagttage, om adfærden er ensformig, gentagen og tilsyneladende uden formål. Chinchillaen kan eks. skrabe i buret eller bide i tremmerne med det formål at komme ud, og i så fald, er der ikke tale om stereotypi.

Stereotypi er et klart tegn på, at dyrene ikke trives eller ikke har gjort det tidligere. Stereotypi opstår typisk, hvis dyrene lever i et miljø uden noget at beskæftige sig med. Kig kritisk på størrelsen af chinchillaernes bolig og dens indretning og vær opmærksom på, om de har noget at foretage sig.

Er apatisk og/eller gemmer sig

Chinchillaer, der sidder stille og apatisk på tider af døgnet, hvor de bør være aktive eller chinchillaer, der ofte gemmer sig, kan være tegn på mistrivsel. Det kan skyldes, at de ikke har meget at beskæftige sig med i deres bur/bolig. Det kan også skyldes, at der er noget, der skræmmer dem.

Kig kritisk på størrelsen af chinchillaernes bolig og dens indretning og vær opmærksom på, om de har noget at foretage sig. Vær også opmærksom på, om der er noget, der kan skræmme dem eks. larm eller uro omkring buret. Vær også opmærksom på, hvordan du opfører dig overfor dem. Sørg for at være rolig og have rolige bevægelser og vend den evt. til at komme hen til dig, når du giver den en godbid.

Køb urter til dine chinchillaer her

Sår og skræmmer

Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på, om chinchillaerne har sår og skræmmer. De er byttedyr i naturen. De undgår derfor helst at vise tegn på smerte. De er samtidig primært aktive i skumringen. Det kan derfor være svært umiddelbart at opdage sår og skræmmer, hvis man ikke har dem i hænder jævnligt.

Sår og skræmmer kan opstå fra bid fra andre chinchillaer og/eller skarpe kanter og problemer med chinchillaernes bolig. De kan også have svidskader på fødderne. Sørg gerne for at indrette buret, så det er sikkert og vær opmærksom på om chinchillaerne i boligen trives med hinanden.

Køb Easy-Play lucernebriketter her

Ændrer vaner

Ændrede adfærdsvaner bør altid give anledning til bekymring. Ændrer de spise-, drikke eller toiletvaner og/eller er de mindre aktive og sidder og trygger sig i et hjørne, bør det altid give anledning til bekymring.

Tag gerne chinchillaen en tur til dyrlægen og få tjekket, om den er sund og rask, hvis den ændrer adfærd væsentligt. Vær opmærksom på, om du har ændret i dens fodring, eller der er andre ydre ting, der kan være årsag til ændringen. Vær også opmærksom på om ændring i adfærden kan hænge sammen med chinchillaens brunstcyklus. Hvis det er tilfælde, er adfærdsændringen er harmløs. Efter brunsten, vil chinchillaen vende tilbage til den tidligere adfærd.

Tjek jævnligt chinchillaernes velbefindende

En travl hverdag, og chinchillaer, der er mest aktiv på tidspunkter, hvor ejeren ikke er det, kan betyde, at man ikke har så meget opsyn med chinchillaerne. Det er derfor vigtigt at skabe nogle rutiner med jævnlige tjek af velfærden. Det er også vigtigt, at man kender sine chinchillaer godt. Gør man  det, bliver man lettere opmærksom på ændret adfærd og velfærd, når/hvis det opstår. På den måde kan man sikre sig, at chinchillaerne får de mest optimale levevilkår i vores varetægt.

Læs også: Sådan forstår chinchillaen verden